Evocircadiaan Coach: Meer inzicht in gezondheid en ziekte

Zonder dat we er ons van bewust zijn worden we steeds zieker in de westerse wereld.

In België en Nederland zijn 1 op 2 mensen chronisch ziek. In het bijzonder allergieën, auto-immuunziekten, kanker, overgewicht, diabetes, hart en vaatziekten en neurodegeneratieve ziektes zijn de laatste 40 jaar sterk toegenomen. Niet alleen ziektes stijgen spectaculair maar ook het algemene welbevinden is verre van optimaal.

Zo zien we dat 100.000 mensen kanker hebben in Nederland en dat in 20 jaar tijd longkanker bij vrouwen met 80 procent is toegenomen en zaadbalkanker bij verhoudingsgewijs jonge mannen in die periode met 50 procent is gestegen. Ook worden er jaarlijks honderdduizenden voorschriften uitgeschreven voor antidepressiva.

Meer en meer zien we dat de overheid maatregelen treft om minder terugbetalingen te voorzien omdat de ziektekost te hoog wordt. Zo gaan mensen meer en meer toch moeten beseffen dat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid zelf moeten opnemen wat eigenlijk een basisgegeven is.

Wie gezondheid en ziekte wil begrijpen zal moeten leren hoe evolutie gezondheid en ziekte heeft gevormd. Dit is voor de geïnformeerde burger makkelijker gezegd dan gedaan. Door o.a. internet en reclame komen verschillende boodschappen over gezondheid en ziekte tot ons , echter veel informatie is in conflict met elkaar of zijn hypes van het moment. Gezondheid en ziekte zijn “big business”.

De waarheid over onderzoeken is dat veel onderzoeken er niet zijn om de waarheid aan het licht te brengen maar wel uit pure geldwinst.

Er worden constant antwoorden gegeven zonder dat er vragen worden gesteld. De moderne geneeskunde en de industrieel vervaardigde voeding zijn belangrijke bedreigingen geworden voor de hedendaagse gezonde mens .

De evorcircadian code is een raamwerk van denken welke de mens vanuit een evolutionair/ritmisch perspectief, vanuit de conceptie bekijkt. De evocircadiaan coach zal vanuit het denken preventief en curatief adviezen geven.

Kernwoorden van de Evocircadian code zijn o.a evolutie , circadiane ritmes, energie, hormonen, microben, voeding, zwangerschap en de mens vanaf de conceptie.

Circadiaan ritme is een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer 1 dag duurt (Latijn: circa = ongeveer, dies = dag). Men spreekt ook wel van een 24-uurs ritme of slaap-waakritme.
Een organisme is onderhevig aan een groot aantal biologische processen, die doorgaans automatisch verlopen volgens een bepaald ritme. Circadiaan verlopende functies vertonen een patroon dat dagelijks herhaald wordt. Het ritme wordt via de inwendige biologische klok gestuurd.